Het ontstaan

Dierenopvangcentrum Tildonk - Petz'Ootel - De Zorghoeve Leefdaal

Dierenopvangcentrum Tildonk 2015 - 2017

Tildonk

Het opvangcentrum.

Onze VZW Dierenopvangcentrum Tildonk is opgericht/ overgenomen op 5 mei 2015, ondertussen zijn we 2 jaar actief in een groot deel van de Provincie Vlaams Brabant. In de vestiging van Tildonk vangen we niet alleen honden en katten op, ook boerderij- en gezelschapsdieren kunnen in het dierenopvangcentrum van Tildonk terecht.

Sinds begin 2016 en begin 2017 werken wij ook héél nauw samen met de omliggende buurgemeenten en hun respectievelijke politiezones. De gemeenten en hun politiezone kunnen 24/7 beroep doen op onze diensten, wij als dierenbescherming helpen hun graag in eender welke situatie verder om het dierenwelzijn in de regio te kunnen garanderen.

Begin Maart 2016 hebben we ook onze eerste dierenambulance aangeschaft en merken we dat er echt nood is aan dit soort vervoer. Wij brengen niet alleen gewonde verkeersslachtoffers naar de dichtstbijzijnde dierenarts of dierenkliniek, ook het vervoer voor derden nemen wij voor onze rekening zoals bijvoorbeeld: dieren in een noodsituatie van eigenaren zonder vervoersmiddel, het vervoer van dieren naar het crematorium, het vervoer van honden naar hun vertrouwde hondenkapsalon of plaatselijke dierenarts als de eigenaar niet over eigen vervoer beschikt.

Ondertussen sinds begin 2017 doen ook de noodcentrale 112 (regio Vlaams-Brabant) en de wegpolitie (regio Vlaams-Brabant) beroep op onze diensten, dit kan zeker nog uitgebreid worden tot een nog nauwere samenwerking.

De Zorgboerderij.

Sinds september 2016 doen ook verschillende instellingen beroep op ons opvangcentrum voor dagbesteding van personen met een beperking, personen met een burn-out, time-out of personen met een depressie, drugsverslaafden enz.

Uit ondervinding is gebleken dat mensen met bovenstaande beperkingen tot rust komen eens ze in contact komen met dieren. Na een aantal weken merken we duidelijk een verschil, niet alleen naar sociale maar ook fysieke vaardigheden toe. Het is voor bovenvermelde personen heel belangrijk dat ze na hun proeftraject terug actief kunnen meedraaien in de maatschappij. Na onze start en een proefperiode hebben wij als dierenopvangcentrum dan ook beslist een aantal dieren niet meer ter adoptie aan te bieden, maar ze op te nemen in onze zorgboerderij. We verzorgen dagbesteding voor jongeren en volwassenen tussen de leeftijd van 16 en 65 jaar. We laten ze actief meedraaien in het opvangcentrum zoals: het houden van gespreksmomenten, zorgen voor workshops, ze actief mee betrekken in het voederen en het onderhouden van de dieren, enz. Wij, als organisatie, willen deze mensen een vertrouwde omgeving garanderen waar ze niet alleen tot rust kunnen komen, maar ook zichzelf opnieuw leren kennen.

                                 De Zorghoeve - Petz'Ootel

Leefdaal

Onverwachts...

Een paar maanden geleden kregen wij een persoon in het opvangcentrum die interesse had in een wagen die te koop stond op onze parking. Na een toch wel leuke en aangename kennismaking tussen de eigenaar van de wagen en een kandidaat koper, is er bij beide partijen een zeer positieve indruk blijven hangen!

Ja hoor, een paar maanden na de verkoop van de wagen hoorden we in het opvangcentrum vertellen dat er een pand, op een toch wel zeer prachtige locatie, te koop stond in Leefdaal. Na een beetje opzoekwerk kwam ik aan het nummer van de eigenaar. Toevallig bleek het te gaan om de koper van de wagen hier bij het opvangcentrum. Hoe of wat aan de oorzaak ligt van deze aangename kennismaking, is voor ons nog steeds een groot vraagteken! Na een aangenaam telefonisch onderhoud, spraken we af op locatie voor een rondleiding..

Gewoonweg prachtig!!

Deze locatie, "een vernieuwde stoeterij", biedt ons niet alleen de mogelijkheid om de capaciteit van ons opvangcentrum te verhogen, maar om ook meer hulpbehoevende personen aan te werven en een kwalitatieve vakantieopvang voor honden te creëren.
Dagen en nachten piekeren we over enorm veel vragen, ideeën, de rendabiliteit, het onderhoud van.., enz. Maar alles begint mooi vorm te krijgen om dit uniek project uit de grond te stampen.

Wilt ook U, net als vele anderen uw steentje bijdragen?