Steun ons

Een vzw zoals de onze kan niet bestaan zonder uw steun.
We bieden verschillende mogelijkheden om ons te steunen, zo kan je gewoon lid worden, of ons verblijden met kleine of grote giften, je kan peter/meter worden van een dier of hun verblijf.
Misschien wil je wel iets doen na je overlijden door middel van een legaat of schenking. ook bedrijven kunnen bij ons terecht.

Lidmaatschap

Voor een kleine jaarlijkse donatie bent u lid en steunt U De Zorghoeve. Dit helpt ons meer dan je kunt denken: hoe meer leden ons opvangcentrum telt, hoe meer gewicht wij krijgen bij de overheid om ook daar meer steun en subsidies te bekomen. Je krijgt er ook een paar dingen voor in ruil!

Steunend lid: €10,00 per jaar

Beschermend lid: € 25,00 per jaar

erelid: € 50,00 per jaar

Je kan het bedrag over maken op rekening nummer: BE36 0018 4860 5081 met als mededeling de juiste keuze van het lidmaatschap. Vergeet zeker je adresgegevens niet te vermelden zodat wij de documenten kunnen opsturen.

Meter & peter van een dier

Voor de dieren die bij ons in de opvang blijven door medische of psychische redenen kan je het dier een hart onder de riem steken door er meter of peter van te worden.
Dit wil zeggen dat je voor hem of haar een maandelijks bedrag over maakt om de algemene kosten te drukken. Voeding en verzorging is noodzakelijk.

hond: €17,50 per maand

kat: €10,00 per maand

konijn: €7,50 per maand

ezels & pony's: €20,00 per maand

schapen & geiten: €12,50 per maand

Je kan het bedrag over maken op rekening nummer: BE36 0018 4860 5081 met als mededeling de juiste keuze van het Dier. Vergeet zeker je adresgegevens niet te vermelden zodat wij de documenten kunnen opsturen.

Meter & peter van een verblijf

Misschien kan u zelf geen dieren houden, maar wil u er graag eentje 'virtueel' adopteren?Dat kan. Met jouw adoptiegift kunnen we jouw dier verzorgen tot het een nieuwe eigenaar heeft gevonden.

hondenkennel: €25,00 per maand

buitenren 1-2-3-4 poezen: €25,00 per maand

binnenren 1-2-3-4 poezen: €25,00 per maand

volière: €25,00 per maand

stal boerderijdieren: €25,00 per maand

Je kan het bedrag over maken op rekening nummer: BE36 0018 4860 5081 met als mededeling de juiste keuze van het verblijf. Vergeet zeker je adresgegevens niet te vermelden zodat wij de documenten kunnen opsturen.

Vrijwillige bijdrage

Deze giften zijn voor ons enorm belangrijk om verder te blijven bestaan. Of je nu een lidmaatschap aangaat of een vrije gift overmaakt, je wordt in onze mailinglist opgenomen voor een maandelijks e-magazine. In dit magazine kan je ons volgen met info over zaken waar wij ons voor inzetten. Ook allerhande weetjes over dier en mens komen er in voor.

Je kan het bedrag over maken op rekening nummer: BE36 0018 4860 5081 met als mededeling vrijwillige bijdrage. Vergeet zeker je adresgegevens niet te vermelden zodat wij de documenten kunnen opsturen.

Testament/ legaat

Misschien wil u ons wel helpen via uw testament met een legaat of een schenking?Testamentaire legaten en schenkingen zijn samen met vrijwilligerswerk bijzonder belangrijk voor het verder kunnen vervullen van ons maatschappelijk doel, en voor de verder zetting in de toekomst van onze opdracht voor dierenopvang, dierenbescherming en verzorging. Het is onder meer dankzij legaten en schenkingen dat ons opvangcentrum ononderbroken kan blijven  functioneren.

Neem even met ons contact op voor verdere vragen hieromtrent, uw notaris kan U hier ook zeker voor te woord staan.

Ook voor bedrijven

Ook met uw bedrijf kan u iets betekenen voor ons. Zo kan u advertentieruimte kopen in ons magazine, of een uithangbord met firmanaam kan aangebracht worden in het opvangcentrum.

Contacteer ons even met uw voorstel..